Hjem  |  Hjelp til  |  Om meg  |  Psykoterapi  |  Online terapi  |  Mishandling og seksuelle overgrep  |  Supervisjon/veiledning  |  Priser  |  Kontakt  |   

 

Har du opplevd traumer og omsorgssvikt som barn?

Jeg tilbyr samtaleterapi for deg som har vært utsatt for traumer eller omsorgssvikt som barn eller ung. Dette kan være psykisk og fysisk vold og/eller seksuelle overgrep.

Mange har store helsemessige utfordringer etter en vanskelig barndom og det kan være utfordrende å endre dette alene. Med støtte av en erfaren terapeut kan ting forandres slik at ditt liv blir mer som du ønsker det.

      

Slike senskader kan være f. eks:
 

Angst        Selvskading
Depresjon         Manglende selvverd
Skyld og skam        Identitetsproblemer
Sorg        Stress og konflikter
Tvangshandlinger         Problemer i parforhold
Tvangstanker         Tillitsproblemer

Min 4-årige utdanning på Hildebrand Instituttet i Danmark inkluderte en spesialisering i analyse og behandling av mennesker som har opplevd omsorgssvikt, seksuelle overgrep, og fysisk og psykisk vold. Dette, sett sammen med min lange erfaring fra Krise- og incestsenteret i Fredrikstad med terapisamtaler og terapigrupper for denne klientgruppen, har gitt meg en solid kompetanse på dette feltet.


Bryony Harris
Telefon +47 48 26 19 09