Hjem  |  Hjelp til  |  Om meg  |  Psykoterapi  |  Online terapi  |  Mishandling og seksuelle overgrep  |  Supervisjon/veiledning  |  Priser  |  Kontakt  |   

 
    

 

Norsk og englelsk samtaleterapi i Fredrikstad

Møter du utfordringer?

Er det noe som forhindrer deg i å være glad og tilfreds?

Det kan være en utfordring å endre dette alene, men med støtte av en erfaren terapeut kan ting forandres slik at ditt liv blir mer som du ønsker det.

Vi kan alle komme i en livssituasjon der vi har behov for litt hjelp til å komme videre.
Psykoterapi er en samtaleform der man lærer om sine følelser, tanker og atferd. Man får hjelp til å ta kontroll over sitt eget liv, med den innsikten og kompetansen en har bruk for, til å takle utfordrende situasjoner med en opplevelse av mestring. I tillegg får man hjelp til å finne et nytt ståsted i livet og øker livsgleden.

Kort sagt kan man si at psykoterapi tilbyr en nøkkel som åpner opp muligheter for å leve det livet man gjerne vil leve.

 

 


Bryony Harris
Telefon +47 48 26 19 09