Hjem  |  Hjelp til  |  Om meg  |  Psykoterapi  |  Online terapi  |  Mishandling og seksuelle overgrep  |  Supervisjon/veiledning  |  Priser  |  Kontakt  |   

Denne type terapi kan hjelpe deg å sortere tanker og finne måter å takle utfordringer som for eksempel:

  • angst
  • depresjon
  • manglende selv-verd og identitets-problemer
  • tap og traumer
  • mishandling og seksuelle overgrep   (Mer informasjon her)
  • alvorlig sykdom hos deg selv eller hos pårørende
  • tvangstanker og tvangshandlinger
  • selv-skading
  • skyld og skam
  • sorg
  • livskriser
  • tidlig traume og tilknytningsforstyrrelser
  • stress og konflikter i forbindelse med ditt arbeid
  • tilpasning til pensjonisttilværelsen samt andre viktige endringer i livet
    

Bryony Harris
Telefon +47 48 26 19 09