Hjem  |  Hjelp til  |  Om meg  |  Psykoterapi  |  Online terapi  |  Mishandling og seksuelle overgrep  |  Supervisjon/veiledning  |  Priser  |  Kontakt  |   

    

Min utdannelse og erfaring

Jeg har i mer enn 30 år arbeidet med mennesker med ulike utfordringer.I 2004 ble jeg ansatt i Krise-og incestsenteret i Fredrikstad. Der jobbet jeg i 12 år med både individuelle terapisamtaler og terapigrupper, med klienter utsatt for vold og seksuelle overgrep. I tillegg har jeg en 4-årig videreutdanning i psykodynamisk psykoterapi fra Hildebrand Instituttet i Danmark.

Jeg har lang erfaring med å jobbe med mennesker i alle aldre og ulik kulturell bakgrunn. Selv er jeg født og oppvokst i England og mitt morsmål er engelsk, men etter 24 år i Norge snakker jeg også flytende norsk og jeg forstår godt dansk.

Jeg mottar regelmessig veiledning og egenterapi, samt deltar i workshops og kurser for å holde min profesjonelle utvikling ved like.

Tittelen Psykoterapeut MPF er din garanti for at jeg har gjennomgått en fireårig utdanning i psykoterapi, som er godkjent og kvalitetssikret av Dansk Psykoterapeut Forening. Les eventuelt mer på Psykoterapeutforeningens hjemmeside.

https://psykoterapeutforeningen.dk/om-psykoterapi-2/hvad-er-en-psykoterapeut-mpf/

  

Bryony Harris
Telefon +47 48 26 19 09