Hjem  |  Hjelp til  |  Om meg  |  Psykoterapi  |  Online terapi  |  Mishandling og seksuelle overgrep  |  Supervisjon/veiledning  |  Priser  |  Kontakt  |   

 

 

Litt om psykodynamisk psykoterapi

Psykoterapi består av regelmessige samtaler hos en psykoterapeut gjennom kortere eller lengre tid. En viktig del av psykoterapi er å lære seg selv bedre å kjenne for bedre å forstå og akseptere sine egne følelser og reaksjoner – som utgangspunkt for vekst og utvikling. Det handler også om å få flere verktøy og å øke selv-innsikt, for å skape ønskete forandringer i livet.

Psykoterapi er en vitenskapelig basert psykologisk behandlingsmetode, som opprinnelig ble utviklet av Sigmund Freud som psykoanalyse, men med tiden har det oppstått mange forskjellige terapeutiske retninger og metoder.

    

 

 

 

Jeg er utdannet innenfor Psykodynamisk Psykoterapi. Denne form for terapi innebærer å utforske opplevelser fra tidligere og nåværende relasjoner, samt se på beskyttelsesmekanismene som på ulike måter påvirker deg i livet ditt. Jeg er spesielt interessert i hvordan våre tidlige opplevelser og kontakt med de menneskene vi hadde rundt oss som små barn preger vårt voksne liv.

Terapien fokuserer like mye på styrker som på svakheter, og like mye på å støtte opp om de beste ting i livet, som på å reparere de verste.

Hvis du vil lese mer om psykodynamisk psykoterapi finner du informasjon her:
http://www.instpsyk.no/psykoterapi/

 


Bryony Harris
Telefon +47 48 26 19 09